Datum zveřejnění: 
15. 4. 2019
O víkendu 13. a 14. dubna se konal v Národním zemědělském muzeu 2. ročník rodinného zážitkového Festivalu ABC. Na něm ČVUT zastupovaly Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta dopravní. Akce se těšila výraznému zájmu jak dětí, tak jejich rodičů.

Z Fakulty elektrotechnické se festivalu zúčastnily wITches, které návštěvníkům představily úlohu na projetí bludiště robotem Ozobot a také sestavení elektrického obvodu ze stavebnice Boffin. Zájemci si také mohli vyzkoušet  Van de Graaffův generátor.

Obrovský zájem vzbudila Expozice člověk, kterou na festivalu představila Fakulta biomedicínského inženýrství. Děti si na ní mohly vyzkoušet na vlastní kůži experimenty a dozvědět se něco více o lidském těle. Návštěvníky také upoutaly experimenty, například zkouška na detektoru lži, kde se děti i rodiče zajímali o princip fungování detektoru, který se pak snažili obelhat. Stejný zájem vyvolala i možnost vyzkoušet si na vlastní kůži resuscitaci, což v hojné míře vyzkoušeli nejen rodiče.

S přednáškou o dronech pak v nedělní části programu vystoupil Ing. Ladislav Keller z Fakulty dopravní. 

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture