Datum zveřejnění: 
26. 3. 2019
Firma Blažek Glass patří mezi přední producenty sklářských výrobků již sedm generací. V roce 1997 ohromila světový trh novinkou, skleněným pilníkem na nehty. Dnes tvoří tato produkce více než 80 % odbytu a poptávka stoupá. Základem pilníku je leptané sklo, ale konečný tvar vyžadoval ruční broušení obvodu. Firma se obrátila na Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT s žádostí o vývoj speciální brusky. Na základě analýzy výrobního programu společnosti vyvinuli odborníci z ČVUT, společně s firmou Mikronex, automatizované pracoviště CNC brusky se zakládáním skleněných polotovarů do zásobníku a vyhazováním hotových pilníků do vodní lázně.

Polotovary pilníků jsou křehké a jejich formáty jsou různé. Délka se pohybuje od 65 do 200 mm a šířka od 12 mm do 25 mm. Proměnlivá je i tloušťka pilníků, pohybuje se v rozmezí od 2 do 6 mm. Základním problémem proto bylo vyřešit snadné a stabilní upínání křehkých polotovarů různých formátů bez náročného nastavování parametrů. Za tím účelem byla na Fakultě strojní ČVUT v Praze vyvinuta a ve spolupráci s firmou Mikronex vyrobena jak konstrukce stroje, tak i přesný speciální upínací systém. Je uzpůsobený pro co nejjednodušší zadání požadovaného brousicího cyklu, rychlou a jednoduchou výměnu upínacích čelistí při změně výrobního programu a snadné obsluhování stroje uživatelem. Zcela unikátní je schopnost řídicího systému realizovat výrobu nerotačních tvarů s kinematikou brusky „na kulato“, a to díky speciálnímu výpočtovému algoritmu a souvislému numerickému řízení všech strojních os. Ovládání stroje je automatické, prostřednictvím řídicího systému Mikroprog-F od firmy Mikronex  s grafickou nadstavbou pro plně dotykové ovládání. K vyvinutému stroji stačilo dodat jen podavač a bruska se stala součástí nové technologie výroby skleněných pilníků.