Datum zveřejnění: 
1. 3. 2019
Ve čtvrtek 28. února byly v Betlémské kapli vyhlášeny výsledky 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Mezi oceněnými byli také Ing. Jan Filip z Fakulty elektrotechnické ČVUT a Ing. Libor Bukata z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Za Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou pak byli, spolu s kolegy z AV ČR, odměněni Ing. Jan Medřický, Ing. Tomáš Tesař a absolventi Ing. Radek Mušálek, Ph.D. Ing. Jan Čížek, Ph.D..

Ing. Jan Filip získal 2. místo v kategorii Nejlepší diplomová práce za studii Sledování trajektorie pro autonomní vozidla. Zvláštní ocenění za absolventskou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 získal Libor Bukata z CIIRC ČVUT, který se zaměřil na oblast optimalizace, plánování a rozvrhování výroby. Navrhl algoritmy, které naleznou efektivní posloupnost operací výroby tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Na základě ověření algoritmů v praxi bylo potvrzeno, že je možné uspořit až 20 % energie.

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Dr. Radek Mušálek a jeho tým vyvinuli novou technologii plazmového nástřiku ochranných vrstev určených pro extrémní prostředí. Skupina popsala metodu depozice nástřiků z kapalin, což umožňuje připravovat úplně nové typy vrstev, než jaké bylo dosud možné připravit ze standardně používaných suchých prášků. Variabilita procesu umožňuje řídit strukturu vrstev od extrémně porézních až po velmi kompaktní. Metoda je navíc velmi univerzální, použitelná pro řadu nástřikových materiálů, což bylo prokázáno experimentálně. Skupina disponuje světově unikátním plazmovým hořákem, který využívá odlišného principu stabilizace plazmatu než ostatní komerční technologie. To umožňuje zkoumat mechanismy vzniku plazmových nástřiků z kapalin z jiné perspektivy. Významný aspekt projektu představuje skutečnost, že se nejedná pouze o teoretický koncept, ale o novou technologii připravenou k praktickému využití v řadě průmyslových odvětví.

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 21. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích dvaceti ročnících soutěže bylo již oceněno 344 studentů, pedagogů a vědců a Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou deseti milionů korun.