Datum zveřejnění: 
21. 2. 2019
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci s firmou Profinit EU představily nově vzniklou Laboratoř otevřených dat (OpenDataLab), ve které si studenti mohou vyzkoušet práci s otevřenými zdroji dat. Studentům se tak naskýtá jedinečná příležitost zkoumat data o dopravní obslužnosti, hospodaření státu, životním prostředí a mnoha dalších oblastech, a to formou semestrálních a závěrečných prací. Slavnostní otevření laboratoře proběhlo 20. února.

Open data, smart city a IOT je, podobně jako informační bezpečnost, skloňována ve všech směrech. Mnozí v datech vidí příležitost, jak ušetřit nebo zefektivnit stávající procesy a zlepšit život obyvatel. Chytré odpadkové koše, které si řeknou o vyvezení, chytrá parkovací místa nebo lampy s detekcí znečištění ovzduší znějí jako sci-fi. Například v Praze však již několik takovýchto chytrých lamp je.

"Dostupných dat je velké množství a jejich využití pokulhává. Ve společné laboratoři budou vznikat nové aplikace, analýzy a závěry usnadňující každodenní život. Nejvyšší kontrolní úřad pravidelně pořádá hackathon státní správy, ale to nestačí. Představte si, že máte informace o množství aut aktuálně vjíždějících do Prahy, znáte množství parkovacích míst v centru a jejich obsazenost a máte data o znečištění. Pak dokážete spočítat, že se dostáváte za hranu, kdy město již není schopné množství provozu zvládnout a můžete dopravu začít dynamicky regulovat. Nemá význam auta pouštět do centra, pokud tam není dostatek míst k zaparkování nebo je město naprosto ucpané,“ říká Ing. Marek Sušický, který má Laboratoř otevřených dat za firmu Profinit na starosti. „V tuto chvíli, bohužel, nejsou dostupná všechna potřebná data, ale to se může brzy změnit, stejně jako množství parkovacích míst na okraji Prahy,“ dodává.

V rámci OpenDataLab budou studenti FIT ČVUT zapojeni i do výzkumu v oblasti otevřených a propojených dat. Výzkum v oblasti efektivního vyhledávání otevřených a propojených dat a jejich správy pomůže lépe řešit praktické úkoly, například v oblasti datové žurnalistiky. 

Zároveň se tím vytváří poptávka po otevírání a propojování dalších zajímavých datových zdrojů veřejné správy, které budou následně všem dostupné v Národním katalogu otevřených dat. V laboratoři budou řešeny také úlohy na zpracování textu, protože například v registru smluv je k dispozici velké množství strojově čitelných dokumentů. Je tak možné řešit kategorizaci dokumentů, hledat adresy, kontaktní údaje a společné části v dokumentech v rozsahu srovnatelném s komerčními aplikacemi.

O OpenDataLab informovala například tato média: chip.cz a prahatv.eu.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture