Datum zveřejnění: 
18. 2. 2019
Dne 15. ledna byla před mezinárodní komisí obhájena disertační práce v Celoškolském doktorském studijním oboru Historie techniky v programu double degree/co-tutelle, na kterém ČVUT v Praze spolupracuje s Université Paris 1 Panthén Sorbonne. Autorem byl doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., který zpracoval studii Grafická statika v českých zemích (2. polovina 19. století až počátek 20. století).

Program Historie techniky (označován jako CDSP HT) má širokou mezinárodní působnost a umožňuje svým doktorandům nejen vhodné uplatnění po absolvování doktorského studia, ale především významnou mezinárodní vědeckou spolupráci. Od 1. července. 2018 CDSP HT úspěšně pracuje pod Rektorátem ČVUT v Praze v gesci prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium prof. Ing. Zbyňka Škvora, CSc. Další zájemci o toto doktorské studium se mohou hlásit k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/20.

Odborně je CDSP HT napojeno na významné tuzemské (Sdružení historiků ČR, Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR, Český komitét pro historii vědy) a na zahraniční vědecké společnosti (Fondation Electra, IEHA, EBHA) a na činnost tuzemských a zahraničních vědeckých institucí a vysokých škol.