Datum zveřejnění: 
15. 2. 2019
Prof. Miloš Nesládek a Dr. Michal Gulka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou spoluautory článku „Fotoelektrické zobrazování a koherentní čtení spinových stavů individuálních center dusík -vakance v diamantu“ (Photoelectrical Imaging and Coherent Spin State Readout of Single Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond), který vyšel 15. února v prestižním americkém vědeckém magazínu Science.

Publikace řeší konstrukci nového typu kvantových bitů - Qbits, které jsou zkonstruovány z uměle připraveného diamantu. Qbity jsou základem počítacích jednotek pracujících na základě kvantové mechaniky, adekvátní bitům v klasických informačních technologiích.  Kvantové počítače, spolu s kvantovou komunikací a kvantovými sensory, jsou hlavními cíli rozsáhlého programu kvantových technologií, řešené například v programu Evropské unie "Quantum Flagship", jehož je Česká republika členem. Kvantové technologie mají za úkol dovést do praxe kvantovou informační technologii umožňující mnohonásobně rychlejší počítačové operace či umožnit super-rychlý a nedekódovatelný bezpečný přenos dat.

Článek se zabývá novou metodou čtení spinových Qbitů založených na individuálních bodových defektech v krystalové mřížce diamantu. Specificky se jedna o tzv. N- V centrum, což je komplex dusíkové příměsi a vakance, které slouží jako zmíněná základní kvantová jednotka – Qbit. Výhoda těchto Qbitů je, že například od supravodivých Qbitů, které pracují při kryogenických teplotách menších než  1 K, diamantové Qubity pracují při pokojové teplotě. Konstrukce takového Qbitu a jeho elektrické čtení je hlavním obsahem publikovaného příspěvku.

Na článku se dále podíleli: Petr Siyushev, Emilie Bourgeois, Jaroslav Hrubý, Takashi Yamamoto, Michael Trupke, Tokuyuki Teraji, Junichi Isoya a Fedor Jelezko.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture