Datum zveřejnění: 
29. 1. 2019
ČVUT v Praze uspělo s dovoláním u Nejvyššího soudu ve sporu s podnikatelem Ing. Radimem Jančurou. Ten v rámci debaty o opravě dálnice D1 obvinil ČVUT v Praze z účasti na zločinném spiknutí. Ing. Jančura má za povinnost uveřejnit omluvu, která je obsažena ve výroku rozsudku soudu I. stupně a také musí uhradit ČVUT náklady řízení.

Ing. Jančura je povinen do 15 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit na své vlastní náklady v celostátním deníku Hospodářské noviny a v deníku Mladá Fronta Dnes omluvu v rámečku s nadpisem „Omluva Radima Jančury Českému vysokému učení technickému v Praze“ o výšce písma nejméně 4 mm a textem omluvy o výšce písma nejméně 2 mm, ve znění: „Dne 18. 5. 2014 jsem v druhé části pořadu ČT24 Otázky Václava Moravce v rámci debaty o opravě dálnice D1 obvinil České vysoké učení technické v Praze z účasti na zločinném spiknutí a z toho, že někteří jeho pracovníci, které jsem označil za zločince, spolupracují s projekčními firmami a dávají kulatá razítka na kdejaký paskvil. Dále jsem naznačil, že na půdě ČVUT v Praze je řada osob, které jsou součástí starého zločinu a které pošpiňují ČVUT. Za uvedená tvrzení a obvinění, která nebyla prokázána a která jsem nepodložil žádnými důkazy, se tímto Českému vysokému učení technickému v Praze omlouvám, neboť si uvědomuji, že taková prohlášení mohla významně poškodit vážnost a pověst celého ČVUT“.