Datum zveřejnění: 
15. 1. 2019
Titul “Univerzitní partnerská škola Českého vysokého učení technického v Praze” je propůjčován rektorem ČVUT škole především za její podporu v oblasti přípravy žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, a proto má zájem rozšiřovat síť svých spolupracujících základních a středních škol. Smyslem propůjčení titulu je zdůraznit výjimečnost a rozsah spolupráce školy s ČVUT a vytvořit rámec pro další rozvoj a zefektivnění vzájemné spolupráce. Smlouvu o propůjčení tohoto titulu podepsal dne 11. ledna rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček s ředitelem Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích Mgr. Martinem Střelcem.

„Škola s propůjčeným titulem musí podporovat jednak zájem žáků o studium technických a přírodovědných oborů s důrazem na matematiku, fyziku, technologie, robotiku, programování, ale stejně tak umožňovat multidisciplinární přesah, kde příkladem může být integrace ICT do procesů vzdělávání v humanitních oborech i jazykového vzdělávání s aspekty mezinárodní spolupráce. Dále by měla dbát na další vzdělávání pedagogů, uplatňování moderních metod a forem výuky, stejně jako na materiální a technické vybavení pro podporu výuky,“ uvedl doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT. Aktivní vyhledávání a práce s talentovanou mládeží, popularizace technických a přírodovědných oborů a organizace volnočasových aktivit a soutěží je také součástí aktivit, kterými se ČVUT bude ve svém dlouhodobém rozvojovém plánu zabývat.  
 
„Spolupráce a úzká součinnost mezi základními a vysokými školami je nezbytným předpokladem pro rozvoj celého vzdělávacího procesu a pro přenos znalostí a zkušeností mezi všemi typy institucí,“ dodal Mgr. Martin Střelec, ředitel Základní školy Dr. Edvarda Beneše.

Foto: Zdroj MHMP

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture