Datum zveřejnění: 
7. 1. 2019
Existuje několik rozsáhlých mezinárodních hodnocení, která srovnávají světové univerzity, přičemž využívají různé metodiky určené k poměřování vysokoškolských vzdělávacích institucí. ČVUT v Praze se umísťuje v těchto hodnoceních výše či níže, nicméně vnímá žebříček QS jako standard, a to především z důvodů posuzování kvality a reputace, citací a počtu studenů. Žebříček QS World University Rankings srovnává na tisíc světových vysokých škol na základě kritérií, jako jsou akademická reputace pracoviště a jeho zaměstnanců, počet citací či počet domácích a zahraničních studentů mezi jinými. České vysoké školy se umístily na těchto místech: 317. Univerzita Karlova, 531. – 540. České vysoké učení technické v Praze, na 571. – 580. místě Masarykova univerzita a na 651. – 700. místě VUT v Brně a Univerzita Palackého.

Na  prvních místech hodnocení se tradičně  umísťují americké univerzity, jako Massachusetts Institute of Technology (1. místo), Stanfordská univerzita (2. místo), Harvardská univerzita (3. místo), Kalifornský technologický institut (4. místo). Dále pak britské univerzity v Oxfordu (5. místo) a v Cambridge (6. místo), následovány ETH Zurich – švýcarský federální technologický institut (7. místo), Imperial College London (8. místo), Univerzitou v Chicagu (9. místo) a University College London z Velké Británie (10. místo).

Prorektor pro rozvoj a strategie doc. Ing. arch. Petr Kordovský říká: „Rankingy se v posední době stávají poměrně důležitým zdrojem informací nejen pro zájemce o studium, jak byly původně myšleny, ale i pro nejrůznější rozhodovací místa, od lokálních úřadů po vlády nebo mezinárodní tělesa. Jejich způsob hodnocení a používaná kritéria jsou součástí know how jednotlivých institucí, které je vydávají. Je hodnocen stále větší počet univerzit. Kritéria jsou převážně nastavena na anglosaský model university, což se v celkových tabulkách jednoznačně projevuje. Přesto si v globálním měřítku meziročně zachováváme bodové hodnocení, ale vzhledem k rostoucímu počtu hodnocených univerzit se naše postavení v žebříčku mírně zhoršuje. Při detailnějším pohledu podle oborů je postavení jednotlivých pracovišť ČVUT zřetelně lepší. Sledujeme zejména naše postavení mezi srovnatelnými institucemi v ČR a v Evropě. Jsme hrdí na naše umístění v regionálních hodnoceních, jako je 9. místo mezi 300 srovnávanými univerzitami v regionálních žebříčcích ‘Emerging Europe and Central Asia‘ (EECA). Vedení ČVUT si uvědomuje důležitost těchto hodnocení a věnuje dosti energie pro analýzu a stanovení strategie dalšího postupu. Vytvořili jsme tým, který se metodám, jak optimalizovat naše postavení na žebříčcích, věnuje.“

Více informací nejdete na www.topuniversities.com.