Datum zveřejnění: 
19. 12. 2018
Dne 18. prosince se ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze konalo slavnostní jmenování nových profesorů. Mezi nimi jich bylo také sedm z ČVUT v Praze.

Za Fakultu elektrotechnickou ČVUT se novými profesory v oboru Výpočetní technika a informatika stali doc. Vlastimil Havran a doc. Daniel Sýkora, oba z katedry počítačové grafiky a interakce. Na Fakultě stavební ČVUT se profesorkou v oboru Architektura stala doc. Zuzana Pešková z katedry architektury a v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů byl profesorem jmenován doc. Jan Zeman z katedry mechaniky. Pro obor Informatika byl profesorem jmenován doc. Martin Holeňa z katedry aplikované matematiky Fakulty informačních technologií ČVUT. V oboru Fyzika se novým profesorem stal doc. Boris Tomášik z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, který působí i na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na návrh Vědecké rady ČVUT byl profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství jmenován doc. Marek Penhaker, který působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě.

Foto: Kredit UK, René Volfík

Picture

Picture