Datum zveřejnění: 
3. 12. 2018
V úterý 27. listopadu se uskutečnilo udělování cen Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2018. Ocenění předal laureátům ministr školství Robert Plaga a náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavel Doleček. Cenu za mimořádný čin studentů získala Alžběta Vachelová z Fakulty stavební ČVUT, která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky jejímu nasazení a usilovné práci se do registru zapsalo více než 2 300 nových dárců.

Ing. arch. Alžběta Vachelová, absolventka studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se zapsala do registru dárců kostní dřeně v roce 2014. Toho času působila v IAESTE, a právě prostřednictvím této organizace oslovila Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Vznikla pravidelně se opakující akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se studenti mohou registrovat přímo na půdě fakulty v provizorní lékařské ordinaci.

Cenu v její současné podobě uděluje ministerstvo od roku 2014 a může ji získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Cenu za mimořádný čin studentů získala Alžběta Vachelová (Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze), která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky jejímu nasazení a usilovné práci se do registru zapsalo více než 2 300 nových dárců.

Foto: Zdroj MŠMT