Datum zveřejnění: 
27. 11. 2018
Paní Orna Berry je přední izraelská vědkyně, podnikatelka v oblasti high-tech průmyslu, laureátka Ceny univerzity Bena Guriona v Negevu. Je uznávanou expertkou v oblasti podpory podnikání a inovací. Je první ženou, která zastávala pozici šéfky pro vědu, výzkumnou a vývojovou činnost izraelského ministerstva průmyslu, obchodu a práce. Pan Benjamin Soffer je vedoucím T3 - Centra transferu technologií na Izraelském technologickém institutu Technion v Haifě, prestižní izraelské univerzitě a významným partnerem ČVUT v oblasti podpory inovací.

Izraelská strana se zajímala zejména o činnost univerzity, vědecké a výzkumné aktivity, fungování transferu znalostí mezi akademickou sférou a průmyslem a o financování inovačních aktivit. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček přivítal hosty a představil ČVUT a jeho součásti. Prof. Zbyněk Škvor, prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium, seznámil přítomné s konkrétními aktivitami a úspěchy v oblasti inovací a jejich přenosu do praxe. Dále byla prezentována vize transferu technologií a fungování podpory inovací na ČVUT. Na schůzku navázala prohlídka laboratoří Fakulty elektrotechnické ČVUT, kde hosty provázel děkan prof. Pavel Ripka.

Stát Izrael a vybrané univerzity patří ke strategickým partnerům ČVUT, což potvrdil také odborný vzdělávací workshop, který se konal od 20. do 23. listopadu 2018 za účasti izraelských lektorů a členů akademické obce – technologických skautů v Dolních Břežanech. V posledních letech proběhla řada akcí zaměřených na sdílení zkušeností a rozvoj česko-izraelské spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, průmyslu a obchodu. Ambicí organizátorů není připravit jen další vzdělávací akci, kde se účastníci dozvědí, jak vznikl „izraelský ekonomický a technologický zázrak“. „Cílem našeho workshopu bylo připravit pro účastníky konkrétní příklady úspěšné praxe a v rámci tematicky zaměřených interaktivních bloků je postupně zapojit do plánování a rozjezdu virtuálních podnikatelských aktivit,“ uvedl Ing. Ivo Stanček, vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií Rektorátu ČVUT.

Začátkem roku 2019 naváže ČVUT další iniciativou, kterou je tzv. CIPA – Czech Israeli Partnership, zaměřenou na podporu projektové činnosti mezinárodních studentských týmů pod vedením odborných lektorů z Technionu, ČVUT v Praze a průmyslu.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture