Datum zveřejnění: 
7. 11. 2018
Ve středu 31. října proběhl na Fakultě stavební a v Národní technické knihovně Den studia v zahraničí nazvaný Studuj ve světě. Studenti ČVUT měli možnost se dozvědět vše o studiu na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+ i v rámci bilaterálních dohod, které má ČVUT s univerzitami po celém světě a také ohledně dalších příležitostí studia v zahraničí díky přednáškám partnerů zapojených do této akce.

Den studia v zahraničí se konal celé odpoledne a zúčastnilo se ho několik stovek studentů. Měli příležitost poslechnout si přednášky studentů, kteří již v zahraničí studovali, zúčastnit se workshopů, ochutnat exotická jídla, připravená zahraničními studenty studujícími na ČVUT. Na závěr akce vylosovaná trojice studentů získala mimořádná stipendia na výjezd do zahraničí v celkové výši 30 000 Kč.

Pokud jste Den studia v zahraničí nestihli, můžete se podívat na video.

Picture

Picture

Picture