Datum zveřejnění: 
5. 11. 2018
Již popáté zaměstnavatelé hodnotili na krajských úrovních kvalitní střední školy v krajích a fakulty vysokých škol na celostátní úrovni. Cílem soutěže je upozornit na jejich přednosti a výsledky, především zájemce z řad dětí a jejich rodičů.

Hlasování se zúčastnily stovky firem, které mají více než deset zaměstnanců a u kterých není převažujícím předmětem činnosti vzdělávání a výuka. Ocenění převzali ředitelé škol a zástupci akademické obce na VII. Výročním zasedání Klubu zaměstnavatelů v Betlémské kapli dne 1. listopadu. V celkovém hodnocení 193 fakult získala Fakulta strojní ČVUT velice dobré 4. místo. Podruhé byl letos také vyhlášen absolutní vítěz mezi vysokými školami podle součtu bodů všech fakult. ČVUT se opět umístilo na výborném druhém místě. Diplom pro ČVUT v Praze převzal z rukou Pavla Huláka, ředitele Klubu zaměstnavatelů, který anketu pořádá, děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Michael Valášek.