Datum zveřejnění: 
2. 11. 2018
ČVUT vstupuje jako člen do Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Již v současné době firmy z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu s ČVUT dlouhodobě spolupracují v oblasti výzkumu a vývoje. Tato spolupráce značně napomáhá pozvednutí technické a technologické úrovně obranného a bezpečnostního průmyslu v České republiky a také napomáhá vychovávání špičkových odborníků, kteří se již v době studia připravují na působení v této průmyslové oblasti.

Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu RNDr. Jiřího Hynka je spolupráce s kvalitními univerzitami, jako je ČVUT, umožní vylepšení úrovně výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu v České republice. Rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., ke spolupráci uvedl: „Již při svém nástupu do funkce rektora ČVUT jsem deklaroval, že jednou z mých priorit bude prohlubování spolupráce mezi akademickým a soukromým sektorem v oblasti obrany a bezpečnosti. Členství ČVUT v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu je dalším milníkem při uvádění této spolupráce do praxe.“