Datum zveřejnění: 
25. 10. 2018
Dne 24. října byla slavnostně zasazena v dejvickém kampusu „Masarykova“ lípa u příležitosti výročí 100 let Československa. Akce se zúčastnil rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček, rektor VŠCHT Praha prof. Karel Melzoch, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. Vojtěch Novotný, ředitel Národní technické knihovny Ing. Martin Svoboda, ředitel ÚOCHB Akademie věd ČR RNDr. Zdeněk Hostomský a místostarostka Městské části Praha 6 Ing. arch. Eva Smutná. Lípa byla vypěstovaná ze semínka lípy, pod kterou sedával prezident Masaryk na Plečnikově vyhlídce Pražského hradu.

„Masarykova lípa je strom s rodokmenem z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky. V rámci toho projektu byly identifikovány v českých krajích významné stromy, jejich řady a linie, čili celé aleje a stromořadí. Byl sebrán rostlinný materiál na rozmnožování, to znamená řízky a rouby i semena na generativní rozmnožování. Z našeho výzkumu vznikla série několika tisíců stromečků, které jsou deponovány ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích jako genetický základ památných stromů a významných alejových stromů. Část je smluvně používána zahradnictvím Bielmacz v Kozolupech u Berouna. Stromy jsou dále distribuovány zájemcům, kteří chtějí vysazovat významné dřeviny, jako jsou stromy republiky. Genobanka těchto stromů je udržována a deponována ve výzkumném ústavu v Průhonicích,“ říká Jan Hendrych, ASLA, z katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture