Datum zveřejnění: 
11. 10. 2018
Již pátým rokem se ČVUT připojilo k Noci vědců. Tato celorepubliková vědecko-technická popularizační akce proběhla dne 5. října ve znamení stoletého výročí české vědy. V odpoledních a večerních hodinách bylo možné seznámit se zajímavými projekty z dílny naší univerzity a nahlédnout do prostor, které za normálních okolností nejsou veřejnosti přístupné.

Letošní bohatý program připravil rekordní počet fakult a součástí, kromě sedmi fakult se návštěvníkům představily i dvě nefakultní součásti. Tradičně jsme pro návštěvníky otevřeli pracoviště ČVUT v dejvickém kampusu i v centru Prahy. V Dejvicích se prezentovaly Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta informačních technologií, Masarykův ústav vyšších studií a nakonec společně v budově ČVUT – CIIRC Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství. V Břehové ulici na Praze 1 pak Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Letošní novinkou byl program na děčínských pracovištích Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní, která ve spolupráci s Přírodovědeckou a Matematicko-fyzikální fakultou UK otevřela také budovu na pražském Albertově.

Na téma události navázal i časopis Pražská technika 4/2018. Časopis byl k dispozici na všech zapojených pracovištích včetně speciálních příloh pro malé návštěvníky, dostupný je ale také online. V celorepublikovém měřítku je úspěchem zveřejnění mobilní aplikace Noc vědců pro systém Android, která uživatelům nabídla program všech zapojených institucí v ČR na jednom místě.

Kromě prohlídky mnoha interaktivních exponátů a exkurzí ve specializovaných laboratořích se návštěvníci z řad široké veřejnosti hojně zapojovali do připravených přednášek a diskuzí. Celkově branami ČVUT během večera prošlo více než 4 000 návštěvníků, celorepublikově návštěvnost překročila hranici 60 000 návštěvníků.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture