Datum zveřejnění: 
8. 10. 2018
Premiér České republiky Andrej Babiš spolu s prezidentem GE Aviation Davidem Joycem navštívili 8. října 2018 první dokončenou zkušebnu leteckých motorů na ČVUT. Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru zaznamenala další významný milník. První z řady super moderních zkušeben leteckých motorů právě překročila hranici 200 testovacích hodin ze společně zkoumaného provozu a testování turbovrtulového motoru pro výzkum ČVUT, a to v rekordně krátkém čase – pouhých šest měsíců od prvního spuštění motoru.

Spolupráce GE Aviation s ČVUT, která byla oznámena na tiskové konferenci 13. 2. 2018, úspěšně pokračuje naplněním dalších cílů a zaznamenala nový úspěch. Fakulta strojní ČVUT naplňuje svůj dlouhodobý záměr posílení výzkumných a výukových kompetencí, v jehož rámci buduje ve svém Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu nejmodernější zkušebny leteckých motorů. Jeden dosažený milník v záměru Fakulty strojní je převzetí první dokončené zkušebny od dodavatele a druhý dosažený milník ve vzájemné spolupráci s GE Aviation je překročení hranice 200 hodin úspěšného testování experimentálního motoru na této zkušebně. Tím jednak získala Fakulta strojní již více než 7 TB dat o skutečném chování motoru, které užije pro vývoj unikátního digitálního motoru – dvojčete postupně opotřebovávaných turbovrtulových motorů pro výzkum jejich individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby. ČVUT pro tyto mezníky získalo od GE Aviation jednak významnou znalostní pomoc s budováním a provozem nové letecké zkušebny a jednak znalosti pro vyhodnocování experimentálních dat a modelování turbovrtulového motoru.

Více informací o návštěvě najdete zde: https://www.fs.cvut.cz/aktuality/879-212/premier-andrej-babis-a-prezident-ge-aviation-david-joyce-navstivili-dokoncenou-super-moderni-zkusebnu-leteckych-motoru-cvut/

FOTO: GE Aviation Czech

Picture