Datum zveřejnění: 
2. 10. 2018
Na břehu vodní nádrže Džbán v pražských Vokovicích vyrostla v létě dřevěná tribuna. Slouží pro posezení s výhledem na vodní plochu i jako pohodlné schodiště na místě vyšlapané cestičky. Během letní rukodělné dílny ji vymysleli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Nový mobiliář na slavnostní vernisáži 26. září osobně vyzkoušeli místostarosta Městské části Praha 6 Martin Polách a radní Roman Mejstřík, jenž má na starosti životní prostředí. Za Fakultu architektury ČVUT promluvil děkan prof. Ladislav Lábus a po lavici se prošel rovněž proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař. Jedná se již o druhý projekt spolupráce Fakulty architektury a Městské části Praha 6. Jako první se loni v létě podařilo zrealizovat dřevěný průchod v parku Indiry Gándhíové v Dejvicích.

Tentokrát studenti hledali místo dále od univerzitního kampusu, záměrem byl objekt, který by ve veřejném prostoru mohla využívat co nejširší veřejnost. Volba nakonec padla na svažitý břeh nad vodní nádrží Džbán v Praze – Vokovicích. Místo v těsné blízkosti travnaté pláže, v horní části hraničící s oblíbenou pěší trasou/cyklostezkou. Ve svahu už navíc existovala vyšlapaná pěšina a nebylo třeba výrazně zasahovat do vzrostlé zeleně.

Práce začala prohlídkou Prahy 6, rozdělením do týmů, vytipováním místa a prvními skicami. Následovalo rozpracování konceptu a dokumentace návrhu, specifikace materiálů, rozpočet akce, objednávky. Dílny se pod vedením architektů Josefa Mádra a Štěpána Tomše zúčastnilo 11 studentů. Celkem trvala, od první čáry na papíře až po realizovaný objekt, devět dní a samotná stavba na místě zabrala 6 dní.

Výsledkem je pobytová lavice ve formě tribuny, která nabízí různé úrovně sezení. Přístupná je dobře z horní i spodní úrovně. Konstrukce lavice je dřevěná z masivních nosníků, opláštěná prkennou palubou. Dřevěné prvky jsou chráněny silně ředěnou vrstvou lazury, takže prosvítá kresba dřeva, a lavice díky šedému tónování splývá se svahem a okolím. Objekt je navržený jako dočasný s plánovanou životností minimálně tří let, která se ale při občasné údržbě dá výrazně prodloužit. Studenti také uklidili velkou část svahu v okolí lavice i v místě, kde si připravovali stavební materiál.

Picture

Picture

Picture