Datum zveřejnění: 
27. 9. 2018
Dne 27. září udělil předseda Senátu Milan Štěch 21 osobnostem Stříbrnou pamětní medaili Senátu. Předseda Senátu i na základě tipů od senátorů vybírá každoročně ty osobnosti, jejichž odborný nebo společenský kredit je výjimečný a jejich úspěchy, konkrétní činy anebo postoje tedy lze dát za příklad ostatním. Ocenění je udělováno za dlouhodobou činnost, často i celoživotní přínos v určitém oboru. Mezi laureáty byli letos také prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., z Fakulty architektury a absolvent ČVUT Ing. Otokar Randák.

Profesor Šlapeta je český historik architektury a vysokoškolský pedagog. Téměř 20 let byl vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze, kde připravil řadu výstav české moderní architektury. Po sametové revoluci byl povolán na ČVUT v Praze, kde působil střídavě jako děkan a prorektor. Poté byl v letech 2006 až 2010 děkanem Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Je členem Učené společnosti České republiky a Akademie umění v Berlíně a zastupuje Českou republiku v pracovních sekcích Mezinárodní unie architektů UIA, UNESCO a ICOMOS. Svými publikacemi přispěl k návratu české moderní architektury, zejména kubismu a funkcionalismu, do mezinárodních souvislostí. Je držitelem řady ocenění v oblasti architektury a pedagogiky.

Ing. Otokar Randák je významnou osobností českého skautingu a byl aktivním účastníkem odboje za druhé světové války. Ve svých jedenácti letech vstoupil do nymburského II. oddílu skautů československé skautské organizace Junák. Po okupaci ČSR a rozpuštění Junáka se se svou družinou rozhodl pokračovat v činnosti. Během války se zúčastnil výcviku skautů a pomáhal předávat informace pro parašutistické výsadky na území protektorátu. Poté byl přiřazen k Dispoziční četě hasičského sboru v Nymburce, kde působil jako moto a cyklospojka, vykonával strážní službu a zapojil se do obrany mostu přes Labe. Po válce studoval na ČVUT v Praze. V roce 1948 se spolu s ostatními studenty zúčastnil protestního pochodu na Hrad a z fakulty byl vyloučen těsně před dokončením studia. Vysokou školu mohl dostudovat až po roce 1989. V současné době je vedoucím oldskautského klubu Hlavní přístav, je také konstruktérem kombinované skautské pramice – plachetnice.