Datum zveřejnění: 
21. 9. 2018
Cena Evropského sdružení výrobců ocelových konstrukcí ECCS je udělována jako uznání významným vědcům, kteří významně přispěli k rozvoji vědeckého a technického poznání v oboru stavebních ocelových konstrukcí.

Prof. František Wald z Fakulty stavební ČVUT byl oceněn za vývoj návrhu styčníků Metodou konečných prvků s komponentami a práci v Technických komisích TC3 a TC10 na evropských modelech konstrukcí vystavených požáru a patních desek.

Picture