Datum zveřejnění: 
2. 7. 2018
V úseku tramvajové trati mezi zastávkami Nový Hloubětín – Vozovna Hloubětín se od července začíná testovat unikátní protihlukové opatření pro snížení hluku ve městech, tzv. městská protihluková clona. Clona zde byla v délce 50 metrů postavena v rámci opravy trati, která probíhala od letošního března. Unikátní je svojí malou výškou, která je pouze 30 centimetrů nad temenem kolejnice, což z ní činí nejnižší protihlukové opatření svého druhu v Evropě. Zároveň by však clona měla zajistit útlum hluku od projíždějících tramvají v rozmezí od 3 do 5 decibelů. Vyrobena je z recyklovaných materiálů a v případě nehody na trati ji lze rychle rozebrat, což umožní bezproblémový zásah záchranných složek. Clonu vyvinuli odborníci z Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedry železničních staveb, ve spolupráci se společností MONTSTAV. Práce spojené s realizací protihlukové clony v Hloubětíně probíhaly za finanční podpory Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Výstavba clony probíhala v rámci výluky od počátku června, rychlost stavby byla zhruba 8 metrů za jednu směnu. Pro montáž byla v koordinaci s DPP využita probíhající oprava trati a nebyla tak potřeba žádná zvláštní výluka. Celou výstavbu zajišťoval tým z Fakulty stavební ČVUT. Celý koncept byl vyvinut tak, aby montáž byla co nejjednodušší a nejrychlejší. Clona je založena ve štěrkovém loži na jednotlivých oddilatovaných betonových základových pásech. Na ně jsou nasunuty jednotlivé dílce a ty jsou poté vzájemně spojeny. Tento systém umožňuje rychlou výstavbu a zároveň i rychlé rozebrání v případě potřeby, ať již při zásahu záchranných složek nebo v případě údržby trati. Další zajímavostí je, že betonové pásy jsou namísto oceli vyztuženy kompozitní sklolaminátovou mřížkou, což zamezí šíření bludných proudů v okolí koleje. Clona je zároveň konstruována tak, aby co nejméně vizuálně narušovala prostředí a pohlcovala maximum hluku na styku kolo-kolejnice. Na trase v Hloubětíně je provedena clona v základní černošedé barvě, lze ji však vyrobit i v řadě jiných barevných provedení, dle architektonických požadavků.

Úsek mezi zastávkami Nový Hloubětín – Vozovna Hloubětín na Praze 9 byl pro měření a následné testování clony v reálném provozu vybrán jak z důvodu opravy trati, tak i pro výhodnou polohu traťového úseku. Místo je pro dlouhodobé sledování mimořádně vhodné, protože zde není souběžně s tramvajovou tratí vedena automobilová doprava. V okolí také vzniká i nová zástavba, kterou clona pomůže chránit od hluku z provozu.

Úvodní měření hluku na trati provedli odborníci z Fakulty stavební ČVUT v březnu ještě před započetím výluky. Po dokončení clony a zprovoznění tratě se do Hloubětína s přístroji vrací a budou clonu sledovat a měřit dlouhodobě, celkem mají na trati umístěné tři měřicí profily.

Více informací na www.fsv.cvut.cz nebo na www.mphc.cz.

O protihlukovém opatření informoval také server novinky.cz.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture