Datum zveřejnění: 
25. 6. 2018
Dne 25. června předal ministr školství v demisi Robert Plaga v Karolinu jmenovací dekrety šedesáti novým profesorům vysokých škol. Mezi jmenovanými profesory je i pět zástupců z ČVUT v Praze.

Pro obor architektura byl jmenován doc. Dr. Henri Hubertus Achten z Fakulty architektury. Z Fakulty stavební byl jmenován doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, který působí v oboru architektura a stavitelství. Doc. Dr. Ing. Petr Haušild z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské je nově profesorem v oboru fyzikální a materiálové inženýrství. Za Fakultu elektrotechnickou byl jmenován profesorem doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D., který se věnuje radioelektronice. Doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., z Fakulty stavební bude novým profesorem v oblasti teorie stavebních konstrukcí a materiálů.