Datum zveřejnění: 
20. 4. 2018
Hovořili spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci mezi americkými univerzitami a ČVUT, tak o jejím rozvoji. Hlavním tématem však byla věda, technologie a inženýrství, především unikátní kolaborativní spolupráce ČVUT se společností GE Aviaton Czech, která probíhá v rámci Centra leteckého a kosmického výzkumu na Fakultě strojní. Tato spolupráce povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevnění postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0.

Vzhledem k tomu, že jak česká tak americká ekonomika zažívá rozmach, bylo jedním z témat také  více investic amerických firem v České republice a naopak.

Rektor Vojtěch Petráček zmínil kromě hlavních aktivit ČVUT také univerzitní mateřskou školku a školu a ze strany dětí velmi oblíbenou letní univerzitu. Cílem těchto aktivit je motivovat mladší generaci k technickému vzdělávání.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture