Datum zveřejnění: 
23. 3. 2018
Dne 16. března bylo oceněno deset osobností a tři kolektivy z oblasti letectví a kosmonautiky. Během slavnostního ceremoniálu, konaného v prostorách Poslanecké sněmovny ČR, poslanci z Podvýboru pro letectví, inovace a kosmonautiku v čele s jejich předsedou Dolínkem předali v Sále státních aktů PSP ČR ocenění významným osobnostem z oboru letectví a kosmonautika. Mezi laureáty byl také Vladimír Dániel a kolektiv VZLÚ, a.s., Letňany za úspěšnou realizaci projektu české nanodružice VZLUSAT-1, vypuštěné 23. června 2017. Na tomto projektu spolupracovali také zástupci Ústavu technické a experimentální fyziky a Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Pod vedením Ing. Vladimíra Dániela PhD., byla vyřešena první česká technologická nanodružice VZLUSAT-1, která byla vyrobena ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu ve spolupráci s českými komerčními firmami a českými univerzitami, kde ČVUT zastupoval Ústav technické a experimentální fyziky a Fakulta elektrotechnická. Na financování vývoje se podílela Technologická agentura České republiky v rámci programu Alfa. Na oběžnou dráhu byla tato družice vypuštěna 23. června 2017 v rámci mezinárodní mise QB50. Úspěšnou činností prokázala vysoké kvality zvoleného řešení a cenné unikátní experimentální ověření výrobků a komerčních technologií v mimořádně extrémních podmínkách kosmického letu po oběžné dráze kolem Země.