Datum zveřejnění: 
9. 3. 2018
Dne 6. března se v Metropolitní kapitule u s. Víta v Praze uskutečnila schůzka děkana kapituly P. ICLic. Mgr. Ondřeje Pávka se zástupci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Hlavním bodem programu bylo hodnocení plnění smlouvy o vzájemné spolupráci při posuzování technického stavu zvonu Zikmund v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch na Pražském hradě.

Účastníci setkání byli seznámeni se stávajícími výsledky prací spojených se sledováním technického stavu zvonu, do kterého se zapojili také odborníci z Fakulty stavební. Ti provedli fotogrammetrické měření zvonu. Získané výsledky jsou cennými podklady pro další hodnocení stupně poškození zvonu.