Datum zveřejnění: 
28. 2. 2018
Dne 27. února se v Betlémské kapli uskutečnila slavnostní inaugurace nového rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a děkanů čtyř fakult ČVUT.

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Na ČVUT začal působit od roku 2004, kdy nastoupil jako odborný asistent v oboru experimentální jaderná fyzika na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. V roce 2007 se stal docentem a také vědeckým ředitelem Centra základního výzkumu pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek. Do funkce rektora byl zvolen Akademickým senátem ČVUT dne 25. října 2017, a to s účinností od 1. února 2018.

Vedle nového rektora byli také inaugurováni děkani Fakulty stavební prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, a děkan Fakulty dopravní doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

Během ceremoniálu zazněl projev emeritního rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., FENg., a také byla přednesena zpráva předsedy Akademického senátu ČVUT doc. Ing. Jana Janouška, Ph.D., o procesu výběru kandidáta na rektora ČVUT v Praze. Po inaugurování rektora zazněl projev rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. Za inaugurované děkany promluvil děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Igor Jex, DrSc. Z hostů přednesl projev předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, náměstek pro řízení sekce operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., místopředseda Správní rady ČVUT Ing. Jaroslav Míl, MBA, a starosta Městské části Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář.

Na inauguraci byla přítomna řada významných hostů, např. zástupci MŠMT, AV ČR a diplomatických sborů, rektoři a prorektoři 26 českých vysokých škol, představitelé průmyslu, zástupci profesních svazů a sdružení, členové akademické obce ČVUT a mnozí další.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture