Datum zveřejnění: 
23. 2. 2018
Dne 22. února byly vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní udělil ceny projektům z oblasti technických a přírodovědných oborů v sedmi kategoriích, a to včetně zvláštního ocenění za překonání překážek při studiu a ceny za nejlepší ženskou disertační práci. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 milion korun. Mezi oceněnými vědci byli i dva zástupci ČVUT v Praze.

V kategorii Nejlepší diplomová práce získal 3. místo Ing. Ondřej Ticháček z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT za práci Mathematical model of the auditory periphery. Jeho vedoucím byl prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., z Akademie věd České republiky.

Na 2. místě kategorie Nejlepší disertační práce se umístila studie Super-resolution microscopy live cell imaging and image analysis. Tu zpracoval Ing. Tomáš Lukeš, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT ve spolupráci se Švýcarským federálním technologickým institutem v Lausanne. Práci vedl prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické.