Datum zveřejnění: 
14. 2. 2018
Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0. Díky spojení speciálního softwaru GE a technického know-how ČVUT budou moci studenti v reálném čase zpracovávat terabyty dat z provozu a testování turbovrtulového motoru a porovnávat je s teoretickým modelem. Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní ČVUT získat znalosti a digitální modely – dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby letadlových motorů. ČVUT, které tímto získává příležitost, aby při výzkumu výrobních technologií budoucnosti zdokonalilo vzdělávání svých studentů, je vůbec první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala.

V rámci dohody o spolupráci GE Aviation pomůže ČVUT s budováním a provozem nové infrastruktury pozemních a leteckých zkušeben. ČVUT tiím posílí svoji experimentální kapacitu a lepší schopnost vyhodnocovat shromážděné poznatky s využitím Predixu, unikátního softwaru GE. Univerzita bude kooperovat s pražským Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) a českým leteckým podnikem Orbis Avia v Hradci Králové.

Odborníkům a studentům bakalářského, inženýrského a doktorského programu umožní GE přístup do své softwarové platformy Predix. Jde o celosvětově ojedinělou průmyslovou bázi na rozhraní cloudového úložiště. GE Aviation univerzitě poskytne školení a předá potřebné znalosti související s konstrukcí turbovrtulových motorů a jejich digitálním modelováním. Studenti budou shromažďovat a analyzovat tzv. big data na základě výstupů z provozu a testování motorů. Získané poznatky poslouží k včasné identifikaci potenciálních servisních zásahů ještě pžrdtím, než nastanou. To umožní nastavení správného způsobu údržby a optimalizaci celkových nákladů na chod motorů. Na základě analýzy dat vyvinou z modelu digitální systém pro sledování provozu motorů. Kromě zajímavé práce pro své vývojáře získá ČVUT zároveň šanci, aby vedlo studenty k zájmu o letecký trh na špičkové technologické úrovni. Ze synergií GE a ČVUT může profitovat celý český letecký průmysl a celková konkurenceschopnost domácí ekonomiky.

ČVUT, které otevírá nový studijní program zaměřený na letectví a vesmír, chce vzdělat ročně zhruba 50 absolventů. Jeho součástí budou high-tech letecké poznatky, jež vzejdou ze spolupráce s GE Aviation.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture