Datum zveřejnění: 
6. 2. 2018
Do soutěže v rámci klíčového českého programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, koordinovaného Technologickou agenturou České republiky, bylo na podzim 2017 podáno třistašest projektů. Celkem dvěstědevadesát z nich vyhovělo formálním požadavkům a postoupilo k hodnocení. Technologická agentura České republiky doporučila k podpoře devadesátčtyři projektů, mezi nimi tři (z původně podaných čtyř), které předložil nebo na nichž se podílel Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze.

Vynikající 8. pozici v hodnocení obsadil projekt Zkvalitnění systémů a procesů povolování nové výstavby v Praze: dostupnost bydlení. Jeho hlavním řešitelem je Tomáš Hudeček z oddělení veřejné správy a regionálních studií Masarykova ústavu. Pro celou Českou republiku a především pro její schopnost úspěšně obstát v časech zásadních technologických změn, provázených vysokými požadavky na kvalifikaci zaměstnanců v oblasti průmyslu a obchodu, má podstatný význam projekt Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na středních odborných školách, jehož hlavním řešitelem je Petr Svoboda z oddělení pedagogických a psychologických studií. Tento projekt získal v hodnocení TA ČR 35. místo. Na 47. místě skončil projekt Udržitelné a dostupné bydlení ve strategických plánech sídel, který podala Fakulta architektury ČVUT a jehož spoluřešitelem je Petr Štěpánek z oddělení veřejné správy a regionálních studií Masarykova ústavu. Realizace všech tří projektů přinese nejen zajímavé teoretické výsledky, ale především potřebné praktické aplikace, důležité pro další ekonomický rozvoj České republiky.