Datum zveřejnění: 
5. 2. 2018
Ve čtvrtek 1. února se v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnil třetí ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Akce, zaměřená na sdělování relevantních informací o možnostech studia na vysokých školách, přilákala téměř dva tisíce návštěvníků.

Vedle ČVUT v Praze zde mohli zájemci o vysokoškolské studium najít expozice dalších sedmi pražských vysokých škol, které nabízejí technické, umělecké i humanitní vzdělání. Jsou to Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Česká zemědělská univerzita, Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Kromě informačních stánků jednotlivých škol probíhaly během celého dne také souhrnné celoškolské přednášky. Ty měly pomoci s výběrem studijního oboru hlavně dosud nerozhodnutým zájemcům o studium

Oproti obdobným vzdělávacím veletrhům, které se v České republice pořádají, je tento charakteristický hned několika svými rysy. Je pořádán přímo vysokými školami na jejich vlastní akademické půdě a je zde tak snaha s uchazeči ihned navázat osobní komunikaci. Tu zajišťují studenti, pedagogové i představitelé vedení vysokých škol. Z toho důvodu je také kladen důraz na co největší otevřenost veletrhu a zájemcům je umožněn vstup zdarma.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture