Datum zveřejnění: 
2. 2. 2018
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga předal dne 30. ledna jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům a rektorkám veřejných vysokých škol. Za ČVUT byl nově do funkce jmenován doc. Vojtěch Petráček. Rektory jmenoval 29. ledna prezident České republiky, na jeho žádost ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujali 1. února a jejich mandát potrvá čtyři roky.

Doc. Vojtěcha Petráčka, který působil na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, zvolil do funkce rektora Akademický senát ČVUT na svém zasedání dne 25. října.

Foto: Zdroj MŠMT

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture