Datum zveřejnění: 
24. 1. 2018
Na stavbě lávek pracovali studenti před budovou Fakulty architektury, kde je 18. ledna za účasti vedení fakulty, rektora ČVUT a zástupců Správy Krkonošského národního parku představili veřejnosti. Než na horách roztaje sníh, budou lávky k vidění dejvickém kampusu ČVUT.

Návrhy lávek vznikly jako zadání semestrálního projektu v pěti ateliérech Ústavu navrhování II. Fakulty architektury a zapojilo se do něj celkem 30 studentů. Každý tým vybral z několika úvodních návrhů jeden a ten pak dopracoval do prováděcí a výrobní dokumentace a za asistence profesionálů, inženýrů i řemeslníků, postavil.

Výběr konstrukcí nebyl jednoduchý, od začátku museli studenti brát ohled na to, co sami zvládnou i kolik budou jejich vize stát. Pro realizovatelnost lávek byla zásadní spolupráce s externími konzultanty a dodavateli, kteří projekt od začátku sledovali.

Vzhledem k tomu, že většina vybraných lokalit je obtížně přístupná, jsou lávky navrženy jako rozebíratelné, snadno transportovatelné a lze je smontovat bez použití těžké techniky. Každý návrh je specifický a každý tým se potýkal s jinou výzvou.

Dvě z nových lávek budou umístěny na modré turistické stezce, vedoucí ze Špindlerova Mlýna na Klínové Boudy. Jsou od sebe vzdálené asi jen 200 metrů a obě mají jednoduchou ocelovou konstrukci.

Návrh jako cvičení ze statiky pojali studenti ateliéru Zavřel – Jelínek, jejichž lávka přes Rennerův potok na Malé Úpě musí být únosná pro přejetí osobním autem, současně ale bylo potřeba pracovat s menšími prvky, se kterými se dá snadno manipulovat. Rozhodli se zkrátit rozpětí břehů pomocí lomeného oblouku, složeného ze tří vazníků. Ty jsou dohromady vzepřené klínem a opřené do kamenných základů.

Lávky do Krkonoš jsou výborným příkladem výukové metody „learning by doing“, resp. učení se praxí. Cílem ale není jen naučit adepty architektury pracovat s dlátem, pilkou či vrtačkou, ale dopřát jim odpovědnost za vlastní rozhodnutí, a zažít, že podstatou úspěchu je týmová práce.

Video z představení lávek je k dispozici zde.

Picture

Picture

Picture