Datum zveřejnění: 
22. 1. 2018
Dne 17. ledna se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání vědecké rady ČVUT. Na něm byl udělen i čestný titul Doktor Honoris causa, který z rukou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky obdržela prof. Ruzena Bajcsy a prof. Steffen Leonhardt.

Ruzena Bajcsy je americká počítačová vědkyně se specializací na robotiku. Je profesorkou elektrotechniky a informatiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde zastává i post emeritní ředitelky CITRIS. V minulosti působila jako profesorka a vedoucí na katedře informatiky a inženýrství na univerzitě v Pensylvánii, kde byla zakládající ředitelkou laboratoře obecné robotiky a aktivního smyslového vnímání na univerzitě (GRASP) a členem Neurosciences Institute na School of Medicine. Byla také ředitelkou Nadace pro vědu a informatiku v oblasti počítačů a informací. Magisterské a doktorské studium v oboru elektrotechniky absolvovala na Slovenské technické univerzitě v letech 1957 a 1967 a další doktorský titul pak získala na Stanford University v oboru Computer Science v roce 1972. V letech 2003 až 2005 byla členkou poradního výboru prezidenta pro informační technologie. V listopadu roku 2002 její jméno zařadilo na seznam 50 nejdůležitějších žen působících v oblasti vědy.

Steffen Leonhardt vystudoval elektrotechnické inženýrství na State University of New York v Buffalu (USA) a na Technické univerzitě Darmstadt v Německu, kde v roce 1987 absolvoval obor Computer Engineering a v roce 1989 obor Control Engineering. V roce 1996 obhájil na TU Darmstadt dizertační práci na téma Fault Diagnosis using Neural Network. V roce 1998 navíc úspěšně absolvoval Medical School na Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem a získal titul doktora medicíny s vyznamenáním v roce 2000. Profesor Leonhardt pracoval v letech 1999 až 2000 jako výzkumník u společnosti Draeger Medical AG & Co KG v Lübecku. Po úspěšném završení první výzkumné práce na anesteziologickém oddělení se stal manažerem výzkumu a řídil dva výzkumné projekty na oddělení intenzivní péče. Všechny tyto zmíněné projekty byly komercionalizovány v roce 2003. Steffen Leonhardt po dobu více než 14 let vytvářel výborně fungující a mezinárodně uznávaný výzkum a osobně aktivně pracoval v oborech Přístrojové a měřicí technologie v lékařství, Osobní zdravotní péče a Automatizace a řízení v lékařství.

ČVUT v Praze uděluje čestný titul Doctor honoris causa profesoru Steffenovi Leonhardtovi jako uznání jeho významného vědeckého přínosu v oblasti systému lékařské péče, k teorii inženýrského řízení biomedicínských aplikací, medicinských expertních systémů a diagnostických metod. K jeho zásluhám ve funkci děkana pro studijní záležitosti také patří úspěšná implementace magisterského studijního programu typu double degree mezi ČVUT v Praze a RWTH Aachen.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture