Datum zveřejnění: 
4. 1. 2018
Ve druhém prosincovém týdnu podepsala děkanka Fakulty stavební ČVUT prof. Alena Kohoutková a ředitel sekce ekonomicko-správní České správy sociálního zabezpečení Ing. Jan Halíř Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci. Do Memoranda jsou zapojeny pracoviště katedry architektury a katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, jejichž představitelé se rovněž zúčastnili slavnostního aktu.

Spolupráce obou partnerů bude probíhat zejména ve výzkumné činnosti v oblasti staveb, architektury, provozu a nákladovosti budov veřejné správy, konzultační činnosti pro správu dat, sjednocování výrazových prostředků pro objekty veřejné správy, hledání efektivních cest správy majetkového portfolia a také v řešení architektonických otázek užívání objektů veřejné správy.

Současně s praxí může uzavřené Memorandum podporovat také pedagogickou činnost na Fakultě stavební, a to především definováním témat pro zpracování semestrálních, bakalářských nebo diplomových prací v rámci bakalářského a magisterského studia.