Datum zveřejnění: 
18. 12. 2017
Ve dnech 22. až 24. listopadu se v rakouském Grazu uskutečnila konference nanoFIS 2017 - Functional Integrated nanoSystems. Na ní obdržel Filip Havel 2. místo v soutěži o nejlepší posterové sdělení za příspěvek: F. Havel, J. Proška, M. Procházka: Synthesis of Morphologically Stable Gold Nanodumbbells. Další ocenění čekalo Filipa Havla dne 19. listopadu na konferenci NANOCON 2017 za práci: F. Havel, J. Proška, M. Procházka Synthesis of Gold Nanodumbbells for Surface-enhanced Raman Scattering Substrates. Byl také členem týmu, který dostal hlavní cenu za poster s názvem Two-step mechanism of cellular uptake of cationic gold nanoparticles modified by (16-mercaptohexadecyl)trimethylammonium bromide.

Filip Havel je zapojen do tří projektů Grantové agentury České republiky, které jsou zaměřeny na přípravu a využití plazmonických nanostruktur a nanočástic pro senzoriku a teranostiku, a také na přípravu terčů pro experimenty s ultraintenzivními laserovými svazky. V rámci doktorského studia se na pracovišti ÚMG AVČR podílí na přípravě optotermálně laděných zlatých nanotyčinek v rámci projektu, jehož předmětem je studium možnosti konstrukce světlem ovládaného terapeutického nanonástroje pro indukci řízené buněčné smrti. Předpokládané využití by bylo především v oblasti cílené nádorové terapie.