Datum zveřejnění: 
30. 11. 2017
Ve středu 29. listopadu byla Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT za účasti zástupců Středočeského kraje slavnostně předána monitorovací jednotka s defibrilátorem X series značky ZOLL, pořízená z účelové dotace Statutárního města Kladna. Monitor vitálních funkcí s defibrilátorem ZOLL X series pomáhá řešit veškeré současné potřeby zdravotnických záchranářů při poskytování přednemocniční i nemocniční neodkladné péče, stejně tak má i nezastupitelné místo při výuce a přípravě studentů na toto povolání.

Unikátní přístroj se řadí mezi technologické špičky na trhu. Monitor vitálních funkcí umožňuje standardní sledování EKG, pulzní oxymetrie, NIBP, CO2, která využívají nemodernějších a nejpřesnějších čidel na trhu a inovativních přístupů, např. v měření neinvazivních tlaků.

Přesná identifikace vitálních hodnot patří samozřejmě k základnímu vyšetření pacienta i v simulovaném výjezdu při výuce studentů fakulty. Zde se hlavně využije systém CPR Dashboard™, který poskytuje studentům i vyučujícímu v reálném čase numerické údaje o hloubce a frekvenci kompresí a měří dobu provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) s automatickým přepnutím na měření doby bez účinně prováděných kompresí. Obsahuje indikátor uvolnění komprese a ukazatel výkonu, které pomáhají maximalizovat účinnost KPR, zvláště při výuce v oboru, kde je kardiopulmonální resuscitace alfou a omegou. ZOLL X series vlastní i unikátní technologii See-Thru CPR®, která pomáhá minimalizovat časové prodlevy při KPR odfiltrováním artefaktů, což umožňuje vidět organizované základní rytmy po celou dobu prováděné KPR.

Série X je první monitor s možností defibrilace s integrovanou WiFi, má také možnost propojení pomocí Bluetooth® a USB. Přístroje řady X jsou vyvinuty pro využití ve spojení s novým softwarovým komunikačním systémem RescueNef® Link EMS, díky kterému může záznamy o resuscitaci pacienta vyučující automaticky nahrávat a následně rozebírat se studenty, jak efektivní jejich výkon byl.

O předání zařízení informoval také Kladenský deník.

Picture

Picture

Picture

Picture