Datum zveřejnění: 
31. 10. 2017
U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu vyznamenal 28. října 2017 prezident republiky Miloš Zeman celkem 39 významných osobností. Mezi nimi byli také prof. Vladimír Mařík, zakladatel a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, a prof. Jaroslav Pollert, vedoucí Vodohospodářského experimentálního centra, Fakulty stavební ČVUT. Oběma byla udělena Medaile za zásluhy I. Stupně o stát v oblasti vědy.

Prof. Vladimír Mařík vystudoval Fakultu elektrotechnickou a v roce 1990 byl jmenován profesorem. Je spoluautorem několika amerických patentů a čestným členem Rakouské společnosti pro umělou inteligenci, působil také jako člen české vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace. V současné době vede nově založený Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky.

Prof. Jaroslav Pollert je předním odborníkem v oblasti hydrodynamiky disperzních soustav s aplikacemi na zdravotní inženýrství. V roce 1998 založil na Fakultě stavební ČVUT Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění. K jeho zájmům patří sport, jako bývalý trojnásobný mistr světa ve vodním slalomu, předseda Českého svazu kanoistů a člen výkonného výboru ČOV mohl uplatnit své teoretické i praktické znalosti hydrauliky při návrzích umělých drah pro tento sport u nás i ve světě. Pod jeho vedením připravil spolu se synem návrh umělé dráhy pro vodní slalom na Olympijských hrách v Riu de Janiero a nyní připravuje návrh umělé dráhy pro vodní slalom i pro příští Olympijské hry v roce 2020. V současné době vede Vodohospodářské experimentální centrum na Stavební fakultě ČVUT.

O udělení státních vyznamenání informovala Česká televize, iDnes.cz, Seznam.cz, lidovky.cz a další média. 

Zdroj: Fotoarchiv KPR, Foto Hana Brožková

Picture

Picture