Datum zveřejnění: 
30. 10. 2017
Dne 26. října uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze mezinárodní konferenci Digitální ekonomika a společnost. Vedle vrcholných představitelů státní správy mezi účastníky konference nechyběli ani rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, nebo generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize René Zavoral a Petr Dvořák. Dopolední program zahájil v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze předseda výboru, senátor Zbyněk Linhart.

Hlavními tématy konference byly sdílená ekonomika, digitalizace státní a veřejné správy a digitalizace veřejné služby v mediální sféře. Zástupci státní správy, vyšších územně samosprávných celků a elektronických médií veřejné služby probírali z mnoha hledisek příležitosti a hrozby, které s sebou rychlý nástup digitálních technologií přináší. Plenární zasedání uzavřela Lenka Švecová, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT .

Odpolední jednání konference bylo rozděleno do tří tematických bloků.  Panel věnovaný digitalizaci státní správy moderoval prof. Jaromír Veber, panel k problematice využití možností, které digitalizace nabízí ve sféře tzv. smart cities, řídil Tomáš Hudeček a panelu o médiích veřejné služby v digitální éře předsedal Nikolaj Savický. Prostřednictvím této konference, podobně jako mnoha dalšími aktivitami, ČVUT v Praze názorně ukazuje, jak důležité je včas a správně reagovat na nástup nových technologií, které zásadním způsobem ovlivňují vývoj ekonomiky a fungování občanské společnosti.