Datum zveřejnění: 
23. 10. 2017
Fakulta dopravní ČVUT je partnerem Memoranda o spolupráci mezi Vládou ČR a Sdružením automobilového průmyslu. To obsahuje konkrétní pilotní projekty v oblasti elektromobility, autonomního řízení a digitalizace, řešené na fakultě. V návaznosti na tuto událost byla na Ministerstvu dopravy ČR slavnostně podepsána Konsorciální smlouva projektu C-ROADS, v níž Fakulta dopravní ČVUT jmenovitě vystupuje jako jeden z řešitelů pilotních projektů dopravní telematiky založené na vzájemné komunikaci vozidlo-vozidlo nebo vozidlo-infrastruktura. Jde o zásadní projekt pro budoucí autonomní řízení, a to jak silničních, tak i železničních dopravních prostředků.

Projekt C-ROADS je veden Ministerstvem dopravy ČR a je příkladem unikátní spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Dalšími členy řešitelského konsorcia jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty a Brněnské komunikace. Akademickou sféru v tomto projektu zastupuje Fakulta dopravní ČVUT. Komerčními partery jsou společnosti Intens Corporation, T-Mobile, AŽD a O2.