Datum zveřejnění: 
11. 10. 2017
Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl oceněn zlatou medailí v kategorii „Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem“ stroj kategorie Hybrid Manufacturing (HM) – WELDPRINT MCV 5X, který vyvinula firma KOVOSVIT MAS, a.s. ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní. Cenu převzali generální ředitel firmy KOVOSVIT MAS, a.s. Ing. Libor Kuchař a děkan Fakulty strojní prof. Michael Valášek.

Stroj WeldPrint MCV 5X spadá do kategorie hybrid manufacturing. Aditivní a substraktivní technologie je integrována do jednoho pracovního prostoru. Vývoj stroje proběhl ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT a podíleli se na něm Ing. Jan Smolík, Ing. Ivan Diviš a Ing. Tomáš Fornůsek. Technologii a stroji byl udělen patent č. 306654: Způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu. Materiál je nanášen pomocí modifikovaného elektrického oblouku.

Stroj Weldprint MCV 5X můžete vidět během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně na stánku firmy KOVOSVIT MAS, a.s., pavilon P, číslo stánku 150.