Datum zveřejnění: 
11. 9. 2017
Ve čtvrtek 7. září podepsali předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Ing. Pavel Švagr, CSc., a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací.

Obsahem memoranda je vzájemná spolupráce mezi SSHR a FBMI a podpora v poskytování informací ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy. V rámci spolupráce bude probíhat společná výměna informací, výzkum, vývoj, publikační, osvětová a pedagogická činnost.

Spolupráce umožní mimo jiné praxe a stáže studentů na vybraných pracovištích SSHR. Ta připraví pro fakultu témata pro bakalářské a diplomové práce. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se bude jednat zejména o společné výzkumné projekty v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení. SSHR je v současné době významným zaměstnavatelem absolventů FBMI ve studijním oboru Civilní nouzové plánování.

Picture