Datum zveřejnění: 
24. 8. 2017
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se stalo prvním tuzemským členem německé sítě Effizienzhaus Plus. Síť podpořila již 39 stavebních projektů v Německu a je známá svým intenzivním transferem výzkumných poznatků, které vznikly v souvislosti se stavbami energeticky plusových domů, do praxe. První demonstrační stavbou na území České republiky bude ZŠ a MŠ v Postřekově v západních Čechách.

UCEEB se k iniciativě Netzwerk Effizienzhaus Plus připojilo v červnu letošního roku. O podpoře energeticky plusových domů probíhala během letních prázdnin intenzivní jednání, a to nejen v Německu, ale i na půdě českých ministerstev. V říjnu letošního roku se jako jejich výstup na UCEEB uskuteční bilaterální setkání českých a německých partnerů, kde bude finalizována konkrétní forma spolupráce. Cílem společných aktivit je propagovat dobrou stavební praxi a na příkladu demonstračních budov ukázat, že energeticky plusové domy jsou nejen technologicky proveditelné, ale i esteticky hodnotné, zapadají do kulturního prostředí a svým obyvatelům poskytují veškerý moderní komfort.

V současné době již vědci z ČVUT ve spolupráci s německými kolegy připravují první demonstrační stavbu, kterou bude jí stavba ZŠ a MŠ v Postřekově v západních Čechách, jejíž zahájení se plánuje na příští rok.