Datum zveřejnění: 
25. 7. 2017
Dne 18. července představili studenti a pedagogové Fakulty architektury v parku Indiry Gándhíové v Dejvicích instalaci, kterou vylepšili dejvický areál vysokých škol. Dřevěný průchod vznikl na místě původní spontánně vyšlapané cesty od Národní technické knihovny k Fakultě architektury. Objekt vznikl v rámci letního rukodělného workshopu, který na Fakultě architektury ČVUT ve dnech 10. až 14. července organizovali pedagogové Ateliéru MáMA Josef Mádr a Šárka Malošíková.

Nový průchod jasně ohraničuje cestu a udává chodci směr, při pohledu z parku ale zachovává jeho propustnost a nepředstavuje optickou bariéru. Výsledkem projektu, na kterém pracovalo 17 studentů, je 46 dřevěných rámů, zakotvených do země, ztužených překližkovými deskami a spojených závitovými tyčemi, tvořící tunel, respektive most.

Hlavními partnery akce byly Městská část Praha 6 a Hlavní město Praha. Tyto instituce podepsaly v roce 2015 s ČVUT a dalšími vzdělávacími organizacemi sídlícími v Dejvicích společné memorandum, jehož cílem má být zatraktivnění areálu dejvického kampusu. Do současné doby se naplňování memoranda odehrávalo v rovině společně pořádaných akcí a přípravy projektu úprav veřejného prostoru kampusu. Instalace vznikla za podpory společností Robert Bosch odbytová s.r.o., TOGERI s.r.o., BAYO.S a KONDOR, s.r.o..

Picture

Picture

Picture