Datum zveřejnění: 
28. 6. 2017
Dne 23. června byly v Turnově vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti materiálových věd Cena Crytur. O první místo se rozdělili Ing. Tomáš Grabec z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Ing. Petra Janská z VŠCHT. Laureáty čestného uznání jsou pak Ing. Adam Říha a Ing. Jakub Veverka, oba rovněž z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Soutěž Cena Crytur je určena studentkám a studentům v posledních ročnících studia českých a slovenských vysokých škol. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 24 studií ze 13 vysokých škol. Ing. Grabec porotu zaujal s prací "Charakterizace komplexních materiálových systémů pomocí povrchových akustických vln s využitím laser-ultrazvukových metod“, využitelnou v oblastech metalurgie a zpracování kovů.