Datum zveřejnění: 
5. 6. 2017
Ve středu 31. května se na půdě Masarykova ústavu sešli studenti šesti fakult tří vysokých škol a v rámci konference Albína Bráfa představili a diskutovali výsledky své tvůrčí práce v ekonomických a mezioborových disciplínách.

Úvodní přednáška byla inspirována historickými výročími a seznámila přítomné se zrodem výuky ekonomických oborů na Vysoké škole obchodní ČVUT a její pokračující tradicí.

V letošním roce na konferenci vystoupili i pedagogové a vrcholní manažeři z praxe. Ti vlastními příspěvky a aktivní diskusí v odpoledním panelu otevřeli diskuzi a odpověděli na  na klíčové otázky vývoje studijních programů, kompetencí studentů a bariér uplatnění absolventů technických univerzit v praxi.

Ceny za nejlepší studentské práce v sekcích získali Miroslav Prajer z Fakulty strojní ČVUT a Miloslav Mikulčík z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, čestné uznání si odnesla Patricie Machatová, rovněž z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT.

Picture

Picture