Datum zveřejnění: 
31. 5. 2017
Dne 24. května se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT uskutečnila již 20. úspěšná obhajoba doktorské dizertační práce ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika. Ing. Michal Gulka z katedry biomedicínské techniky obhájil práci na téma Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond, kterou vypracoval pod vedením svého školitele prof. Miloše Nesládka ve společném double-degree programu s belgickou univerzitou v Hasseltu.

Hlavním cílem práce byl vývoj a zdokonalení senzorů na bázi barevných center (defektů) v diamantu. K tomu byly použité svítivé nanodiamanty, které pronikají do buněk a zde reagují na okolní prostředí změnou svých optických vlastností. Výsledky práce byly publikovány ve čtyřech časopisech s impakt faktorem větším než 5, jako je například Nature Communications či Advanced Functional Materials.

V práci byly zdokonaleny přípravy nanodiamantových částic a objeveny nové metody jejich detekce v buněčném prostředí. Studie se zabývala také senzorem pro detekci nano-MRI na bázi diamantového monokrystalu. Takovýto senzor je vyvíjen pro atomistické 3D mapování proteinů, molekul atd.a poslouží tím například při vývoji nových léků. V dizertační práci byla vyvinuta nová fotoelektrická metoda čtení takovéhoto senzoru, která mimo jiné umožní až tisícinásobně zkrátit čas potřebný k měření.

O úspěchu Ing. Gulky informoval Technický týdeník.