Datum zveřejnění: 
25. 5. 2017
Dne 24. května byly v pražském Divadle Archa předány Ceny Neuron pro mladé vědce. Mezi oceněnými byl také docent Daniel Sýkora z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT, který jej získal za algoritmy pomáhající v práci ilustrátorům. Vůbec poprvé v historii tak bylo ocenění uděleno v oblasti computer science.

Docent Daniel Sýkora se věnuje vývoji algoritmů šetřících čas výtvarným umělcům při rutinních činnostech. V roce 2016 například představil nástroj pro automatickou stylizaci 3D obrazu StyLit. Ten dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl a vytvořit tak syntetické malby, které svou realističností zmatou i odborníka. Unikátní software je sofistikovanější než současné dostupné komerční nástroje. Unikátnost řešení týmu doc. Sýkory spočívá v syntéze obrazu založené na předloze, což je nový výzkumný směr počítačové grafiky.

Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako povzbuzení pro další vědeckou práci. Vůbec nejnovějším oborem, který Nadační fond Neuron podporuje od letošního roku, je právě computer science, jehož garantem se stal profesor Jiří Matas působící v Centru strojového vnímání Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

O udílení cen informovali tané Novinky.cz a iDnes.cz.

Foto: Cena Neuron