Datum zveřejnění: 
16. 5. 2017
Dne 10. května zveřejnila Technická správa komunikací hlavního města Prahy závěry diagnostiky podzákladí a základu třetího pilíře Libeňského mostu. Tu zpracovával Kloknerův ústav ČVUT v Praze v období prosinec 2016 až květen 2017. Cílem studie bylo ověřit aktuální stav betonu a podloží pilíře a výsledky porovnat s dostupnými archivními materiály a podklady z již provedených diagnostických průzkumů na hlavním mostě přes řeku a na inundačním mostě Libeňského soumostí.

O špatném stavu mostu se hovoří již delší dobu. Z těchto důvodů je také provoz na mostě částečně omezen. Je vyloučena nákladní doprava a tramvaje se nesmí potkat v jeden okamžik. Špatný stav potvrzují i analýzy Kloknerova ústavu. Testy odhalily výraznou nehomogenitu a betonu základu a podvodní části pilíře. Současně bylo zjištěno, že v betonu dochází k degradačním procesům označovaným jako síranová koroze. Aktuálně na mostě probíhají rozsáhlé diagnostické práce, které  budou pokračovat až do konce letošního roku s cílem prověřit kondici dalších částí mostu.

O poškození mostu informoval také server iDnes.cz.