Datum zveřejnění: 
26. 4. 2017
Od 26. dubna mají studenti a zaměstnanci možnost využívat nový systém Portál ČVUT. Ten v rámci realizace jednoho z dílčích úkolů Informační strategie ČVUT vytvořil Odbor pro informační systém Rektorátu ČVUT.

 Jedná se první etapu projektu, v rámci které byla provedena kontrola aktuálnosti s garanty obsahu za jednotlivé odbory a oddělení, zajištění řízení přístupu pro oprávněné uživatele, a následná migrace stránekdosud umístěných na webu intranet.cvut.cz do nového řešení.

Projekt bude v letošním roce pokračovat dalšími úpravami, postupným rozšiřováním stávajícího obsahu, a zejména pak doplněním miniaplikací. Ty by měly v budoucnu cílit na řešení informačních potřeb studentů a zaměstnanců ČVUT, či poskytovat souhrnné informace z různých aplikací v rámci ČVUT na jednom místě.

Prioritním cílem nového systému je výhledově vytvoření hlavního přístupového bodu k aplikacím informačního systému i k neveřejnému informačnímu obsahu, který byl dosud umístěn na rušených stránkách intranet.cvut.cz.

Portál ČVUT je možné po přihlášení navštívit zde.